<![CDATA[SMC]]> vi-vn Designed by tvkarch@msn.com 60 TVK CMS <![CDATA[Nghị quyết của HĐQT - Mua cổ phiếu của Công Ty Nam Kim]]> Tue, 19 Sep 2017 10:37:41 GTM <![CDATA[Thông báo ngày đăng ký cuối cùng]]> Mon, 21 Aug 2017 10:57:16 GTM <![CDATA[SMC bứt phá nửa đầu năm]]> (ĐTTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, với sản lượng tiêu thụ 530.800 tấn, doanh thu hơn 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,4 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã vượt kế hoạch kinh doanh của cả năm (lợi nhuận ròng 150 tỷ đồng).

]]>
Fri, 04 Aug 2017 16:26:18 GTM (ĐTTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, với sản lượng tiêu thụ 530.800 tấn, doanh thu hơn 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,4 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã vượt kế hoạch kinh doanh của cả năm (lợi nhuận ròng 150 tỷ đồng).

]]>
<![CDATA[Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 1 tháng 8]]> Vui lòng xem file đính kèm

]]>
Wed, 02 Aug 2017 08:51:55 GTM Vui lòng xem file đính kèm

]]>
<![CDATA[Công văn thay đổi người đại diện tại đơn vị thành viên]]> Vui lòng xem file đính kèm:File

]]>
Wed, 02 Aug 2017 08:41:36 GTM Vui lòng xem file đính kèm:File

]]>
<![CDATA[Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật]]> Sat, 15 Jul 2017 09:32:54 GTM <![CDATA[Lời cảm tạ]]> Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
LỜI CẢM TẠ
Của Ban Tổ chức tang lễ và gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Anh

&nbsp;

]]>
Fri, 14 Jul 2017 16:09:01 GTM Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
LỜI CẢM TẠ
Của Ban Tổ chức tang lễ và gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Anh

&nbsp;

]]>
<![CDATA[Công bố thông tin 2017]]> Vui lòng xem file đính kèm

1. Công bố thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM: File

2. Công văn lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017: File

3. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017: File

4. Miễn nhiệm chức danh CTHĐQT: File

5. Tạm bổ nhiểm thành viên HĐQT: File

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT - bổ nhiệm chức danh TGĐ: File

7. Phân công chức danh CTHĐQT: File

&nbsp;

]]>
Tue, 11 Jul 2017 08:36:23 GTM Vui lòng xem file đính kèm

1. Công bố thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM: File

2. Công văn lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017: File

3. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017: File

4. Miễn nhiệm chức danh CTHĐQT: File

5. Tạm bổ nhiểm thành viên HĐQT: File

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT - bổ nhiệm chức danh TGĐ: File

7. Phân công chức danh CTHĐQT: File

&nbsp;

]]>
<![CDATA[Nguyễn Ngọc Anh và di sản SMC]]> (ĐTTCO) - Năm 2017 ghi nhận CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) tròn 29 năm hoạt động trên thương trường, còn ông Nguyễn Ngọc Anh, người sáng lập cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SMC, bước qua tuổi 60.

]]>
Mon, 10 Jul 2017 09:14:04 GTM (ĐTTCO) - Năm 2017 ghi nhận CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) tròn 29 năm hoạt động trên thương trường, còn ông Nguyễn Ngọc Anh, người sáng lập cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SMC, bước qua tuổi 60.

]]>
<![CDATA[Cáo phó]]> Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Đảng ủy Công ty, và Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần.

]]>
Sat, 08 Jul 2017 12:20:11 GTM Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Đảng ủy Công ty, và Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần.

]]>