<![CDATA[SMC]]> vi-vn Designed by tvkarch@msn.com 60 TVK CMS <![CDATA[Nghị quyết thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2017 - Các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2018]]> Mon, 12 Mar 2018 09:24:53 GTM <![CDATA[Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế]]> Mon, 12 Mar 2018 09:21:26 GTM <![CDATA[Thông báo ngày đăng ký cuối cùng]]> Fri, 02 Feb 2018 09:29:59 GTM <![CDATA[Thông báo về việc đầu tư lĩnh vực thép xây dựng tại Việt Nam]]> Được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, công ty Marubeni Itochu Sumisho Techno Steel JSC (trụ sở chính tại Chiyoda Tokyo, TGĐ Mr Nakano Jiro, viết tắt là MISTS) xin thông báo đến quý khách hàng chúng tôi sẽ tiếp nhận việc kinh doanh thép xây dựng tại Việt Nam của công ty SMC SUMMIT Limited Liability (viết tắt là SMC S) từ công ty Sumitomo Shoji JSC (trụ sở chính tại Chuo Tokyo, TGD Mr Nakamura Kuniharu).

]]>
Thu, 01 Feb 2018 10:00:29 GTM Được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, công ty Marubeni Itochu Sumisho Techno Steel JSC (trụ sở chính tại Chiyoda Tokyo, TGĐ Mr Nakano Jiro, viết tắt là MISTS) xin thông báo đến quý khách hàng chúng tôi sẽ tiếp nhận việc kinh doanh thép xây dựng tại Việt Nam của công ty SMC SUMMIT Limited Liability (viết tắt là SMC S) từ công ty Sumitomo Shoji JSC (trụ sở chính tại Chuo Tokyo, TGD Mr Nakamura Kuniharu).

]]>
<![CDATA[Nghị quyết về việc thay đổi người đại theo pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Cơ Khí]]> Mon, 29 Jan 2018 14:27:53 GTM <![CDATA[Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịchh công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC]]> Mon, 29 Jan 2018 14:21:57 GTM <![CDATA[Nghị quyết tăng tỉ lệ sở hữu của SMC tại SMC Hà Nội]]> Fri, 19 Jan 2018 11:27:26 GTM <![CDATA[Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ năm 2018]]> Fri, 19 Jan 2018 11:22:09 GTM <![CDATA[Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ]]> Mon, 15 Jan 2018 11:02:03 GTM <![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ]]> Mon, 15 Jan 2018 10:53:07 GTM